Dijital Kobi

“Geleceği Dijitalleştiriyoruz”

Dijital Kobi2024-02-19T09:43:47+03:00

Dijital Kobi Nedir?

Dijital Kobi Nedir?2022-05-09T22:29:33+03:00

Dijital Kobi, küçük orta ve büyük işletmelerin dijital teknolojileri kullanarak kültür değişim sürecini başlatan işletmelere Dijital Kobi denir. Farklı bir tanım ise; Dijital Kobi, işletmelerin teknolojiyi kullanarak ve odağına insanı alarak tüm süreçlerini A’dan-Z’ye dijitale dönüşten işletmelere denir.

ERP Programları nedir?2022-02-26T16:23:06+03:00

İşletmelerin muhasebe, satın alma, proje ve risk yönetimi ile mevzuat uyumunun yanı sıra tedarik zinciri operasyonları gibi günlük işlerini yönetmek için kullandığı yazılım türüdür.

MRP II Nedir?2022-02-26T21:48:07+03:00

İngilizcesi Manufacturing resource planning olan üretim kaynak planlaması, üretimin verimliliğini artırmak amacıyla, ihtiyacın olduğu anda,  ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiştir üretim yönetim sistemidir.

Dijital Kobi Nedir?2022-05-09T22:29:33+03:00

Dijital Kobi, küçük orta ve büyük işletmelerin dijital teknolojileri kullanarak kültür değişim sürecini başlatan işletmelere Dijital Kobi denir. Farklı bir tanım ise; Dijital Kobi, işletmelerin teknolojiyi kullanarak ve odağına insanı alarak tüm süreçlerini A’dan-Z’ye dijitale dönüşten işletmelere denir.

Dijital Dönüşüm Nedir?2022-02-26T14:01:47+03:00

Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek/değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir. Dijital dönüşüm deyince; aklınıza yazılım, internet, elektronik gibi kavramlar gelebilir. Saydığımız kavramlar dijital dönüşüm sürecinde kullanılacak araçlar olsa da dijital dönüşüm için aslında bir kültür yolculuğu, kültür değişimi demek daha doğru olacaktır.

Dijital dönüşüm ne değildir?2022-02-26T16:12:13+03:00
Dijital dönüşüm, yalnızca dijital teknolojiyi kullanma durumu değildir. Dijital dönüşümle birlikte işletme kültürünün değişimi söz konusudur.
Dijital dönüşüm gerçekten ne anlama geliyor?2022-02-26T21:40:23+03:00

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin iş ve toplumun tüm yönlerini temelden etkilemek için uygulanmasıdır. Dijital dönüşüm, verimlilik, etkinlik ve paydaş memnuniyetinde ölçülebilir iyileştirmeler elde etmek için tüm bir iş veya iş birimi genelinde sistemleri, süreçleri, insanları ve teknolojiyi temelden değiştirme sürecidir.

Dijital Kobi Olmanın Avantajları

  • Üretkenlik
  • Maliyet Yönetimi
  • Rekabet Avantajı

  • Coğrafi Sınırların Genişletilmesi
  • Yüksek Karlılık
  • Maliyet Minimizasyonu

Birden fazla seçebilirsiniz.

Gelin Birlikte Geleceği Dijitalleştirelim

Yeni dijital teknolojileri kullanarak işletmenizin dijital dönüşüm sürecini başlatıyoruz. İşletmenizin durumunuzu inceleyip size özel eylem planları çıkararak süreci birlikte yönetiyoruz.

Go to Top